HOME > Staff

Staff


Professor

  Motohisa Hirano Atomistics of Friction  Profile 


Master 2nd

  Kouya Tomobe Elastic constant  
  Haruka Yamanashi Pollen forecast  


Master 1st

  Yusaku Kubota Atomistics of Friction  
  Hiromu Tai Elastic constant  


4th grade

  Hirotaka Inoue    
  Rentaro Shimizu    
  Sora Tadokoro    
  Chikara Nakamura    
  Raichi Nakamura    
  Hiroshi Nagumo    
  Yousuke Funaoka    
  Kazuki Hosoi    
  Masaya Hosoda    
  Shion Honda    
  Takuya Tsurumoto     Successive Graduation thesis theme